Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep www.AleObrazy.eu obsługiwany przez firmę PARADOKS zwaną dalej www.AleObrazy.eu

Warunki dokonywania zakupów

www.AleObrazy.eu prowadzi sprzedaż obrazów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem  https://www.AleObrazy.eu

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany nie ma rachunku. Wystawiamy dopiero na  życzenie klienta.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego obrazu bądź obrazów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie www.AleObrazy.eu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek dochodowy. Nie wystawiamy faktur VAT. Tylko rachunek na życzenie klienta 

Reklamacje i gwarancje

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego obrazu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli www.AleObrazy.eu nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia dostarczenia rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu jeżeli był w paczce.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: biuro@aleobrazy.eu

W przypadku zamówień indywidualnych nie ma możliwości zwrotu.

Postanowienia końcowe

www.AleObrazy.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia  rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@aleobrazy.eu

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane www.AleObrazy.eu . Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy: Transferuj.pl